ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Yrittäjän asiakirjat

Yrittäjille on tärkeitä samat asiakirjat, kuin muillekin henkilöille. Näillä asioilla voidaan myös turvata yrityksen jatkuvuutta.

Lue lisääKysy lisää

Tietoa yrittäjälle tärkeistä asiakirjoista

Yrittäjän turvaksi laadituilla asiakirjoilla on merkitystä myös yrityksen jatkuvuuden kannalta.

Avo- tai avioliittoon sitouduttaessa on tärkeää sopia etukäteen yrityksen ja perheen talousasioiden hoidosta. Jos liitto päättyisi eroon, pitää olla sopimukset kunnossa, niin ettei yrittäjä joudu ostamaan omaa yritystään itselleen, ja samalla varmistettaan myös puolison ja lasten toimeentulo.

Lue lisää avioehtosopimuksesta ja avoliiton asiakirjoista.

Myös yrittäjä voi sairastua ja siksi pitää huolehtia siitä, että yritys voi jatkaa toimintaansa, vaikka yrittäjä on hetkeksi estynyt hoitamaan yritystään tai ei ole enää pelissä muuten mukana. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan määrätä valtuutettu hoitamaan nimenomaan yrityksen asioita ja valtakirjalla voidaan antaa määräyksiä sukupolvenvaihdokseen liittyen. Kannattaa myös huolehtia siitä, että jollain henkilöllä on oikeus yrityksen tileihin ja voi tarvittaessa maksaa yrityksen laskut ja työntekijöiden palkat. Järjestelmien salasanat ja vastaavat tiedot voisi antaa etukäteen edunvalvontavaltakirjassa määrätylle valtuutetulle tai muuten varmistaa, että hänellä on mahdollisuus päästä yritykselle tärkeisiin tietoihin ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä.

Kun aika jättää yrittäjästä, testamentilla voidaan määrätä, kenelle yritys siirtyy.


Kysy lisääYhteystiedot