ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avioehtosopimus

Puolisoiden välinen sopimus, jolla he sopivat avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteista avioliiton päättymisen varalta.

Lue lisääKysy lisää

Mikä on avioehtosopimus?

Avioehto on sopimus varallisuuden jaosta puolisoiden välillä avioliiton päättyessä. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto päättyy kuoleman tai avioeron vuoksi, varallisuus jaetaan tasan puolisoiden välillä. Tästä puolittamisperiaatteesta voidaan poiketa avioehtosopimuksella.

Avioliiton solmiminen antaa puolisoille avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus ei ole omistusoikeutta, avioliiton aikana kumpikin puoliso omistaa oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan. Avio-oikeudella on merkitystä vasta avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avio-oikeus toteutetaan osituksessa, jossa puolisoiden nettovarallisuus lasketaan yhteen ja jaetaan arvomääräisesti puolisoiden tai lesken ja kuolinpesän kesken. Avioehtosopimuksen laatimisen yhteydessä on hyvä laatia myös testamentti. Avioehtosopimuksella ei voi poistaa puolisonperintöoikeutta. Jos puolisoilla ei ole lapsia toisen kuollessa, leski perii puolisonsa avioehdosta huolimatta. Vasta lesken kuoleman jälkeen, jäämistö jaetaan huomioon ottaen mahdollinen avioehtosopimus.

Lue lisää osituksesta täältä.

Avioehtosopimus on pätevä, kun se on tehty kirjallisena, allekirjoitettu, päivätty ja lisäksi kaksi esteetöntä todistajaa on sen allekirjoituksellaan oikeaksi todistanut. Voimaantulon ehtona on, että avioehto on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa. Avioehtosopimus kannattaa tehdä naimisiin mentäessä, mutta se voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa avioliiton aikana. Avioehtosopimuksen voi tehdä myös jo ennen avioliiton solmimista, mutta se rekisteröidään vasta avioliiton tultua voimaan. Avioehtoa ei voi rekisteröidä enää siinä vaiheessa, kun avioeroa koskeva kanne on tullut vireille käräjäoikeudessa.

Yksinkertaisimmillaan avioehtosopimuksessa määrätään, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, jolloin avioliiton päättyessä omaisuus erotellaan kummallekin taholle. Avioliittolaki mahdollistaa avio-oikeuden täydellisesti poissulkevan avioehdon, osittaisen avioehdon ja yksipuolisen avioehdon. Avioehtosopimusta tehdessä kannattaa miettiä myös erilaisia vaihtoehtoja, rajataanko avio-oikeuden ulkopuolelle vain esimerkiksi joku kiinteistö, yritysomaisuus tai perintönä saatu omaisuus.

Jos jompikumpi puolisoista tai molemmat puolisot ovat perineet tai perimässä omaisuutta, peritty tai lahjana saatu omaisuus voidaan sulkea avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeudesta on voitu määrätä myös esimerkiksi lahjakirjassa tai testamentissa. Mikäli lahjakirja tai testamentti sisältää puolison avio-oikeuden poissulkevan ehdon, on lahjakirja tai testamentti syytä säilyttää huolella.

Etenkin yrittäjien kannattaa tehdä avioehtosopimus ainakin yrityksen osalta. Jos avioliitto sujuu ongelmitta, avioehtosopimuksella ei käytännössä ole merkitystä. Jos avioliitto päättyy eroon, niin avioehtosopimuksella yrittäjä on voinut varmistaa sen, että pystyy jatkamaan omaa yritystoimintaansa. Samoin, mikäli avioliitto päättyy yrittäjän puolison kuolemaan, yrittäjä on voinut suojata omaisuutensa avioehdolla niin, ettei yrityksen omistusoikeutta jouduta jakamaan perillisille.

Kysy lisääYhteystiedot