ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hinnasto

Toimeksiannoista perittävät palkkiot perustuvat toimeksiantojen laatuun ja laajuuteen. Tuntiveloituksemme on 250,00 euroa. Alla on yleisimpien asiakirjojen hinnat. Joskus toimeksiannot osoittautuvat vaikeammiksi ja enemmän aikaa vieviksi kuin yleensä ja tämä otetaan huomioon palkkioissa.

-----

Yksityiset henkilöt

- palkkiot sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Olemme paketoineet yhdelle henkilölle ja puolisoille tarjottavat asiakirjat kokonaisuuksiksi. Palkkiot sisältävät alkuneuvottelun ja kartoituksen, noin 1,5 tuntia, sekä luonnoksen etukäteen tutustuttavaksi ja allekirjoitustilaisuuden, noin 1 tunti. Jos toimeksianto osoittautuu normaalia vaativammaksi, perimme lisäksi 250,00 euroa tunnilta.

1) Yhdelle henkilölle:
- edunvalvontavaltakirja, hoitotahto ja testamentti 950,00 euroa

2) Puolisoille:
- avioehtosopimus, kummallekin omat edunvalvontavaltakirjat ja hoitotahdot, yhteinen testamentti 1.650,00 euroa. Ilman avioehtoa palkkio on 1.380,00 euroa.

Yleisimmille asiakirjoille on erikseen omat hinnat.

Avioehtosopimus

- avio-oikeuden kokonaan poissulkeva alkaen 300,00 euroa

- lisäksi Digi- ja väestötietoviraston maksu 55,00 euroa


Edunvalvontavaltakirja

- yhdelle henkilölle alkaen 500,00 euroa

- puolisoille, kummallekin oma, yhteensä alkaen 750,00 euroa


Hoitotahto

- yhdelle henkilölle alkaen 150,00 euroa

- puolisoille, kummallekin oma, yhteensä alkaen 200,00 euroa


Testamentti

- yhdelle henkilölle alkaen 500,00 euroa

- puolisoille yhteinen alkaen 750,00 euroa


Kauppakirjat ja lahjakirjat

- kiinteistö alkaen 550,00 euroa

- lisäksi vaadittavat todistukset ja kaupanvahvistajan palkkio

- asunto-osake alkaen 500,00 euroa


Perunkirjoitukset

- palkkio perustuu kuolinpesän varallisuuden arvoon ja työn määrään.

- minimipalkkio on 600,00 euroa

- perunkirjoitusneuvottelussa voimme antaa tarkemman arvion palkkiosta


Perinnönjako

- jos olemme tehneet perunkirjoituksen, palkkio on usein yhtä suuri kuin perunkirjoituksen palkkio

- jos perunkirjoitus on tehty toisaalla, lähtöpalkkio on 1.000 euroa ja lisäksi perimme 250,00 euroa tunnilta, eli neuvottelut, asiaan perehtyminen, luonnosten laatiminen, allekirjoittaminen ja jaon toteuttamiseen käytettävä aika vaikuttavat palkkioon.

-----

Yrittäjät

Yrittäjien toimeksiantojen palkkioista sovitaan erikseen.

Yrittäjäpuolisoiden kanssa käytävä neuvottelu, tilannekartoitus, luonnokset ja asiakirjojen allekirjoitus – palkkio alkaen 2.500 euroa, sisältäen arvonlisäveron.