ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avoliiton asiakirjat

Kun kaksi henkilöä muuttaa asumaan yhteen ja heillä on yhteinen talous, puhutaan yleensä avoliitosta, elleivät he ole naimisissa.

Lue lisääKysy lisää

Tietoa avoliiton asiakirjoista

Avoliitossa asuvien kannattaa tehdä

  • sopimus siitä, miten taloudellinen vastuu jaetaan avoliiton aikana
  • sopimus eron varalle siitä, miten erottaessa varat ja velat jaetaan
  • testamentti, jossa määrätään varojen jakamisesta toisen kuoleman jälkeen


Avoliittoa koskevaa lainsäädäntöä ei varsinaisesti ole. 

Suomessa on ainoastaan ’Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta’. Tämän lain ajatuksena on, että jos toinen avopuolisoista panostaa huomattavasti enemmän yhteistalouden eteen, hänen tulee saada hyvitys antamastaan panoksesta.  Jotta lakia voidaan soveltaa, edellytetään mm, että avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai että puolisoilla on yhteinen lapsi.


Sopimus yhteistaloudessa asumisen periaatteista

Kun puolisot käyttävät omia varojaan yhteisen talouden pyörittämiseen ja yhteisten hankintojen tekemiseen, kannattaa sopia talouden hoitoon liittyvistä periaatteista. Jos puolisoilla on hyvin erilaiset tulot, on syytä sopia siitä, missä suhteessa menoihin osallistutaan. Nimiperiaatteen mukaan omaisuuden omistaa se, jonka nimiin omistusoikeus on kirjattu. Isoja hankintoja tehtäessä tämä kannattaa ottaa huomioon, eli jos on tarkoitus, että omaisuus omistetaan yhdessä, se myös hankitaan yhteisiin nimiin.


Sopimus eron varalle

Vaikka meillä on avoeroja koskeva laki, kannattaa kuitenkin etukäteen sopia siitä, miten varat ja velat jaettaisiin, jos erotaan. Sopimuksessa on hyvä ottaa huomioon tilanteet joissa toinen on panostanut enemmän esimerkiksi talon rakentamiseen ja remontointiin tai lasten hoitoon. Samalla on myös hyvä sopia mm. siitä, kumpi saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.


Testamentti

Avopuolisoilla ei ole lain mukaan perintöoikeutta toistensa jäämistöön, eikä myöskään oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Testamentti on keino turvata leskeksi jäävän pärjääminen puolison jälkeen. Puolisoilla saattaa olla yhteisiä lapsia sekä kummallakin omia lapsia, ja testamentilla voidaan varmistaa se, että jäämistöt jaetaan puolisoiden haluamalla tavalla.

Jokaisen pariskunnan tilanne on erilainen ja siksi on tärkeää, että sopimukset räätälöidään kullekin sopiviksi. Sopimukset kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa avoliittoa – silloin, kun vielä molemmilla on hyvä tahto toisiaan kohtaan. Sopimuksia kannattaa myös päivittää, mikäli elämäntilanteet muuttuvat.


Kysy lisääYhteystiedot