ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa varmistaa, että asiat tulevat luotettavasti hoidettua, jos sairauden tai muun syyn vuoksi ei itse enää kykene.

Valtuutetulle annetaan yleensä oikeus hoitaa sekä taloudellisia että henkilöön liittyviä asioita.

Lue lisääKysy lisää

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltakirjassa voit nimetä valtuutetun henkilön hoitamaan asioitasi. Holhousviranomainen vahvistaa valtuutuksen vasta sitten, kun lääkäri on todennut, että et kykene enää sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi hoitamaan asioitasi itse. Valtakirja on säilytettävä huolellisesti ja varmistettava, että valtuuttaja löytää sen tarvittaessa. Edunvalvontavaltuutusten osalta holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Edunvalvontavaltakirjan tekemisen yleisenä edellytyksenä on, että valtuuttaja on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Voit menettää toimintakykysi esimerkiksi liikenneonnettomuudessa, joten tekemällä edunvalvontavaltakirjan jo nyt varmistat, että saat olla itse päättämässä, kuka taloudellisia sekä henkilöäsi koskevia asioita hoitaa. Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimintakyvyn heikkenemisen ensioireet ilmaantuvat. Lääkärinlausunto on hyvä pyytää tilanteissa, joissa esimerkiksi muistisairaus on edennyt jo pitemmälle ja halutaan varmistua kyvystäsi ymmärtää valtuutuksen merkitys.

Valtuutetun tehtävä
on yleensä hoitaa valtuuttajan laskujen maksaminen sekä omaisuudesta huolehtiminen. Voit valtuuttaa valtuutetun myymään kiinteää omaisuutta, jolloin valtuutuksessa täytyy olla tästä erityismaininta. Irtaimen omaisuuden, kuten asunto-osakkeiden tai ajoneuvojen myymisetä ei tarvitse erikseen mainita. Mikäli sinulla on yritystoimintaa, valtuutetun tehtävät voi tarvittaessa liittyä yritystoiminnan järjestelemiseen. 
Voit halutessasi antaa valtuutuksen lahjan antamiseen. Lahjan perusteet on tällöin yksilöitävä valtakirjassa.

Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös päättäminen ja huolehtiminen valtuuttajan hoidosta ja asumisesta. Hänellä on oikeus neuvotella näistä asioista sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöiden kanssa. Hänellä on myös oikeus saada tietoa valtuuttajan potilasasiakirjoista.

Valtuutettu on lain mukaan esteellinen edustamaan valtuuttajaa esimerkiksi jos itse tai hänen läheisensä on vastapuolena oikeustoimessa. Tällaisia asioita ovat mm. vuokrasopimuksen tekeminen, asunnon kauppa, perinnönjako tai lahjoitus, joissa toisena osapuolena on valtuutetun lapset. Valtakirjaan on hyvä nimetä tällaisia tilanteita varten esteetön varavaltuutettu, esimerkiksi joku perheen ulkopuolinen henkilö.

Kysy lisääYhteystiedot

Jos elämä yllättää, voi asiat silti pitää omissa käsissä – Olemme mukana valtakunnallisessa kampanjoinnissa kansalaisten puolesta

Jokaisen meidän arki on erilaista ja vaihtelevaa, mutta samalla monelle se on rakennettu jatkuvuuden varaan. Elämä on kuitenkin arvaamatonta ja huominen voi yllättää. Jos toimintakykyni heikkenee, kuka maksaa laskuni, hakee tuet ja etuudet, tekee päätökset hoitosuunnitelmastani tai vaikkapa myy omaisuutta puolestani? 

Jos edellisen kaltaista kysymystä ei ole aiemmin miettinyt, saattaakin tulla yllätyksenä, että toisen puolesta näiden asioiden hoitamiseen tarvitaan aina oikeus edustaa häntä. Edunvalvontavaltuutus on helppo tapa varautua tähän ennakkoon. 

Toukokuun alussa alkanut Omissa käsissä -kampanja nostaa kymmenien suomalaisten organisaatioiden voimin esille edunvalvontavaltuutuksen, joka on meille kaikille ajankohtainen. Samalle se on kuitenkin suurelle osalle valitettavan tuntematon. 

Edunvalvontavaltuutus on tärkeä valtakirja, jolla itselleen luotetun henkilön voi valtuuttaa hoitamaan esimerkiksi omaan talouteen tai terveyteen liittyviä asioita, jos itse menettää toimintakykynsä joko tilapäisesti tai pysyvästi. Tyypillisesti toimintakyvyn menettäminen voi tulla eteen iän ja esimerkiksi muistisairauden myötä, mutta yhtälailla sen voi kohdata nuorempikin henkilö vakavan sairauden tai tapaturmaisen loukkaantumisen johdosta. Tarve voi yllättää, mutta silloin asia pitää olla jo kunnossa. 

Edunvalvontavaltuutus helpottaa ja nopeuttaa myös läheistesi toimintaa, kun tahtosi eri asioiden toteuttamiseen on selvä. Varmin tapa on luottaa nämä asiat tutun henkilön käsiin, joka voi tarpeen tullen ottaa asiat nopeastikin hallintaan. Näin myös itsemääräämisoikeus ja asiat säilyvät aina omissa käsissä.

Lue lisää kampanjasta ja edunvalvontavaltuutuksesta osoitteesta www.omissakäsissä.fi