Ositus, omaisuuden erottelu

Avioliiton päättyessä on toimitettava ositus. Omaisuuden erottelu tai osituksen ja omaisuuden erottelun yhdistelmä toimitetaan silloin, kun puolisoilla on avio-oikeuden ulkopuolista varallisuutta. Avoliiton päättyessä on myös syytä tehdä kirjallinen omaisuuden erottelusopimus.

Ositusta sitoo tarkat laissa määritellyt muotovaatimukset, mutta ajatuksena on se, että puolisoiden nettovarallisuus lasketaan yhteen ja kummankin puolison tulee saada tästä varallisuudesta arvomääräisesti puolet. Se, miten omaisuus jaetaan käytännössä, on asia erikseen. Jos avioliitto päättyy puolison kuolemaan, niin ositukseen liittyy tiettyjä lesken asemaa helpottavia poikkeuksia.

Vaikka teoria kuulostaa matematiikalta, niin ositus voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi jos halutaan turvata yhteisten lasten mahdollisuus asua edelleen samassa kodissa kuin ennen vanhempien eroa.

Jos puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen tai saaneet varallisuutta lahjana tai testamentilla siten, että puolison avio-oikeus on suljettu, niin silloin avio-oikeuden ulkopuolinen varallisuus erotellaan puolisoille. Yleensä nimiperiaatteen mukaisesti puolisot pitävät nimissään olevan omaisuuden.

Ositus ja omaisuuden erottelu kannattaa tehdä yhteisymmärryksessä niin, että puolisot ovat lopputuloksesta yksimielisiä. Jos kuitenkin sopimukseen pääsy on hankalaa, voidaan hakea pesänjakajaa toimittamaan ositus. Toimitusosituksessa pesänjakaja kuulee molempien osapuolten mielipidettä, pyrkii sopimukseen, mutta lopuksi päättää jaosta parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimitusosituksessa lopullinen päätösvaltaa siirtyy siis ulkopuoliselle taholle, pesänjakajalle.

 

« Takaisin