ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Testamentti

Testamentilla määräät, kenelle haluat omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen. Testamentilla voit myös vaikuttaa perillisten perintöveron määrään. Testamenttimääräysten vaihtoehdoista on tärkeää keskustella asiantuntijan kanssa, jotta testamentti toteutuu käytännössä juuri siten, kuin olet tarkoittanut. 

Lue lisääKysy lisää

Testamentin merkitys

Ilman testamenttia perintö määräytyy lakimääräisessä perimysjärjestyksessä
Ensisijaisia perillisiä ovat aina rintaperilliset (lapset, lapsenlapset jne.). Jos rintaperillisiä ei ole, perinnön saa leski ja lesken kuoltua omaisuus jaetaan lesken perillisten ja ensin kuolleen puolison toissijaisten perillisten (vanhemmat, sisarukset ja sisarusten lapset) kesken. Jos perittävällä ei ole lapsia eikä puolisoa, perinnön saavat vanhemmat ja heidän jälkeensä vuoro menee sisaruksille tai heidän jälkeläisilleen. Jos heitä ei ole elossa, perinnön saavat isovanhemmat ja sen jälkeen heidän lapsensa eli sedät ja tädit. Jos perittävällä ei ole enää edellä lueteltuja sukulaisia elossa, perintö menee valtiolle.

Testamentilla voidaan muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä
Testamentilla voidaan turvata leskeksi jäävän itsenäistä elämää. Rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Jos rintaperillinen ei vaadi lakiosaa, niin silloin testamentti voidaan toteuttaa kokonaan. Testamentilla voit sulkea muut perilliset pois perinnöstäsi ja määrätä siitä kenelle perintösi menee. Voit määrätä perinnön esimerkiksi ystävällesi, kummilapsellesi tai jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, myös useammalle taholle. Yleistestamentilla voit määrätä koko omaisuutesi tai vain tietyn osan siitä yhdelle tai useammalle henkilölle. Erityistestamentilla eli legaatilla voit määrätä tietystä omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta tai tietystä rahasummasta haluamallesi henkilölle tai yhdistykselle. Lue lisää perinnönjaosta ja testamentin toimeenpanosta täältä.

Testamentilla voidaan vaikuttaa perintöverotukseen.

Jos testamentilla jäämistöä hajautetaan useammalle taholle, niin silloin jäämistön kokonaisverotus pienenee. Esimerkiksi jos määrätään perintö lapselle ja lapsen lapsille, niin heidän yhteenlaskettu perintövero on pienempi kuin jos perintö olisi mennyt pelkästään lapselle. Lue lisää perintöverosta täältä.

Omistusoikeustestamentilla testamentinsaaja saa täyden omistusoikeuden perimäänsä omaisuuteen sekä maksaa saamastaan omaisuudesta perintöveron. Hän voi elinaikanaan myydä, lahjoittaa tai testamentata omaisuuden eteenpäin haluamalleen taholle.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että omistusoikeutta on rajoitettu – testamentin saaja ei saa lahjoittaa tai tehdä testamentti omaisuudesta. Omistusoikeuden perusteella testamentinsaajalla on kuitenkin oikeus myydä saamansa omaisuutta. Monesti näissä testamenteissa on määrätty toissijaissaaja, kenelle jäljelle jäänyt omaisuus siirtyy testamentinsaajan kuoltua. Puolisot tekevät usein keskinäisen omistusoikeustestamentin, jossa he määräävät, että ensimmäisen puolison kuollessa omaisuus siirtyy leskelle ja hänen jälkeensä lapsille. Rajoitetulla omistusoikeustestamentilla voi myös vaikuttaa siihen, että omaisuus pysyy tietyn sukuhaaran sisällä.

Hallintaoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että testamentinsaaja saa ainoastaan oikeuden käyttää omaisuutta ja nauttia sen tuoton omistusoikeuden siirtyessä toiselle henkilölle. Omistusoikeudensaaja maksaa perintöveron, mutta perintöveroa pienentää hallintaoikeustestamentinsaajan käyttöoikeus riippuen hallintaoikeuden saajan iästä.

Mitä muuta testamentilla voidaan määrätä
Testamentilla on mahdollista myös määrätä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Lisäksi voidaan määrätä siitä, miten lakiosa maksetaan. Testamentissa voidaan myös ottaa huomioon perillisille annetut lahjat, ennakkoperinnöt ja velat.

Testamenttia on mahdollista muuttaa tai peruuttaa milloin tahansa ennen kuolemaa. On kuitenkin muistettava, että kun testamenttiin tehdään lisäys tai muutos, on noudatettava kaikkia testamentin muotomääräyksiä. Testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa, josta se löytyy helposti testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Turvallisia paikkoja ovat mm. pankin tallelokerot. Testamentin voi myös luovuttaa suoraan testamentinsaajalle säilytettäväksi. Älä aikaile testamentin tekemisen kanssa. Päätä itse omaisuudestasi haluamallasi tavalla.

Kysy lisääYhteystiedot