Holhoustoimen palvelut

Holhoustoimilaki ja laki edunvalvontavaltuutuksesta ovat perussäädöksiä liittyen tilanteisiin, joissa henkilö ei ole oikeustoimikelpoinen tai kykenevä hoitamaan asioitaan.

Alaikäisten lasten asioita hoitavat lain mukaan heidän lakimääräiset edunvalvojansa eli vanhemmat, mutta joskus syntyy tilanteita, joissa alaikäisen asioita eivät vanhemmat voi hoitaa. Esimerkiksi ositus ja perinnönjakotilanteissa saatetaan tarvita ulkopuolista edunvalvojaa varmistamaan alaikäisen asioiden hoitaminen ja päätösten tekeminen juridisesti pätevällä tavalla.

Muistisairaus tai muu toimintakyvyn vievä sairaus saattaa estää henkilön omien asioiden hoitamisen ja silloin tarvitaan edunvalvojaa – ellei edunvalvontavaltakirjaa ole tehty.

 

« Takaisin