Perunkirjoitus

Teoriassa perunkirjoitus on perintöveroilmoitus: luettelo vainajan oikeudenomistajista ja inventaario vainajan ja lesken varoista ja veloista. Perintöverot määräytyvät perukirjan pohjalta.

Käytännössä perukirja on erittäin tärkeä jäämistöoikeudellinen asiakirja ja sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia. Siihen pohjautuvat lukuisat myöhemmin tehtävät oikeustoimet ja se vaikuttaa mahdollisiin luovutusvoittoveroihin tulevaisuudessa.

Perukirja toimii osituksen ja perinnönjaon pohjana ja siksi perunkirjoituksen yhteydessä on syytä pohtia myös osituksen ja perinnönjaon tekemistä. Kuolinpesää on harvoin syytä jättää jakamatta.

« Takaisin