ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kauppakirja

Kaupan kohteena voi olla mm. irtaimet esineet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt. Kaikkien kauppojen osalta on tärkeää varmistaa, että myyjä todella omistaa kaupan kohteen ja samalla yksilöidä kaupan kohde selkeästi.

Lue lisääKysy lisää

Tietoa kauppakirjasta

  • Kaupan kohteena voi olla mm. irtaimet esineet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt. 
  • Kiinteistönkaupan muoto on laissa tarkkaan määritelty. Irtaimiston, mm. asunto-osakkeiden kaupan muotomääräykset eivät ole niin tiukkoja.
  • Kaikkien kauppojen osalta on tärkeää varmistaa, että myyjä todella omistaa kaupan kohteen ja samalla yksilöidä kaupan kohde selkeästi. Myös kauppahinta ja maksutapa ovat kaupalle oleellisia osia. Muita tärkeitä ehtoja ovat omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtyminen ja kaupan kohteen kustannusten jakautuminen.


Kiinteistön kauppa: Kiinteistölle on paljon erilaisia määritelmiä, mutta kiinteistönkaupan yhteydessä sillä tarkoitetaan rajoiltaan määriteltyä maanpinnan osaa, ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Mikäli rakennukset eivät kuulu maapohjan omistajalle, ne eivät ole osa kiinteistöä eivätkä sisälly kauppaan. Kiinteistönkaupasta säädetään maakaaressa. Kauppakirjaa laadittaessa täytyy olla huolellinen ja tarkkaan määritellä, mitä kaupankohde pitää sisällään, missä kunnossa kiinteistö on ja kohdistuuko kiinteistöön kiinnityksiä. Samoin kauppahinnan määrä ja maksutapa on syytä merkitä mahdollisimman tarkkaan. Kauppaan voi ottaa tarvittaessa purkavia tai lykkääviä ehtoja. Kiinteistön kaupan voi tietyissä tilanteissa tehdä sähköisesti käyttäen maanmittauslaitoksen hallinnoimaa järjestelmää, mutta toistaiseksi yleisin tapa tehdä kiinteistönkauppa on allekirjoittaa kauppakirja, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa. Kiinteistönkaupassa varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta – ellei ole ns. ensiasunnon ostaja.

Joskus esimerkiksi omakotitalon kaupan kohteena on vuokraoikeus ja rakennukset. Maapohjan omistaa vuokranantaja ja vuokralainen omistaa rakennukset. Kaupassa vuokralainen siirtää vuokrasopimuksen ostajalle ja myy omistamansa rakennukset. Tähän kauppaan ei tarvita kaupanvahvistajaa. Varainsiirtovero on kuitenkin maksettava ja se on 4 % kauppahinnasta.

Asunto-osakkeen kauppakirja on myös syytä tehdä kirjallisesti. Kiinteistönvälittäjät tekevät nykyisin paljon kauppoja jo oman sähköisen järjestelmänsä kautta. Asunto-osakkeiden kaupan kohteena on osakekirja – ei huoneisto. Rakennuksen ja huoneiston omistaa asunto-osakeyhtiö ja osakkeiden omistajalla on oikeus hallita huoneistoa. Kaupan yhteydessä täytyy tehdä siirtomerkintä osakekirjaan ellei osakkeita ole siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin. Tämän takia on tärkeää perehtyä yhtiön isännöitsijäntodistukseen. Asunto- ja kiinteistöosakkeista perittävä varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta, mukaan lukien mahdollinen yhtiölainaosuus. Muiden osakkeiden osalta varainsiirtovero on 1,6 %.

Irtaimen omaisuuden myynnistä ei tarvitse tehdä kauppakirjaa, mutta selvyyden vuoksi se on suositeltavaa. Kauppakirjalla ostaja voi todistaa, että on saanut omistusoikeuden esineeseen.

Omistusoikeuden rekisteröinti: Kaupan jälkeen täytyy huolehtia omistusoikeuden rekisteröimisestä ostajalle. Kiinteistöjen osalta puhutaan lainhuudosta, jonka Maanmittauslaitos myöntää. Kaupanvahvistajan on neuvottava ostajaa lainhuudon haussa. Asuntojen osalta omistuksen rekisteröinti hoidetaan isännöitsijän kautta.


Kysy lisääYhteystiedot