ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hoitotahto

Hoitotahto, hoitokortti sekä hoitotestamentti tarkoittavat samaa asiaa eli tahdonilmaisua siitä, kuinka haluat itseäsi hoidettavan sitten, kun et enää pysty osallistumaan hoitoasi koskeviin päätöksiin tajuttomuuden, vakavan sairauden, onnettomuuden, muistisairauden, vanhuudenheikkouden tai jonkun muun syyn vuoksi.

Hoitotahdossa voit myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään tarvittavat hoitopäätökset puolestasi.

Lue lisääKysy lisää

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahto on vapaamuotoinen asiakirja ja sen laatija voi vapaasti päättää, mitä hän haluaa siihen kirjattavan. Hoitotahdossa voit ilmaista erityistoiveesi hoidostasi sekä kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Voit määritellä haluatko, että elintoimintojasi ylläpidetään keinotekoisesti tai, missä vaiheessa tällaisesta hoitomuodosta on luovuttava. Mikäli sinulla on jokin hoidettava sairaus, sinun kannattaa keskustella hoitotahdosta hoitoosi osallistuvan lääkärin tai hoitajan kanssa. Hoitoalan ammattilaiset osaavat kertoa, minkälaisia tilanteita sairauteesi voi liittyä ja nämä tiedot helpottavat tekemään hoitotahdosta toiveidesi mukaisen. Hoitotahtoon on hyvä kirjata, että se koskee vain sairauksia tai tilanteita, joissa paranemisen ennuste on olematon ja toimenpiteillä ainoastaan pystyttäisiin pidentämään kärsivän potilaan elämää. Hoitotahtoa ei tällöin sovelleta, jos joudut sairaalaan äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi, joista toipuminen on mahdollista. 

Hoitotahdossa voit myös määrätä sijaispäättäjän niiden tilanteiden varalta, että sinun mielipidettäsi ei voida kysyä.

Laatimalla hoitotahdon, vähennät läheistesi epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoasi koskevien ratkaisujen osalta ja samalla helpotat lääkärien työtä. Hoitotahto ei velvoita hoitohenkilökuntaa kaikilta osin, mutta se ohjaa hoitohenkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon toiveesi hoitopäätöksissä ja hoidon linjauksissa. 

Hoitotahto kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun vielä pystyt ilmaisemaan oman tahtosi ja ymmärrät hoitotahtoon kirjattavien asioiden merkityksen. Hoitotahto on tärkeä asiakirja meille kaikille iästä riippumatta, sillä koskaan emme voi tietää, milloin esimerkiksi kolarin seurauksena menetämme kykymme ilmaista tahtomme.

Tallenna hoitotahtosi Omakanta-palveluun, mistä se on helposti hoitohenkilökunnan saatavilla. Huolehdi, että hoidostasi vastaava hoitohenkilökunta on tietää hoitotahdostasi.

Elinluovutustahto on henkilön antama suostumus tai kielto käyttää elimiä, kudoksia ja soluja kuoleman jälkeen toisten henkilöiden sairauden tai vamman hoitoon. Laki mahdollistaa elimien ja kudoksien talteen ottamisen vainajalta toisen henkilön hoitamiseksi, jos vainaja ei ole elinaikanaan vastustanut toimenpidettä. Jos vainajan tahtoa ei kyetä selvittämään, olettama on, että henkilö on suostunut luovutukseen. Tämän vuoksi hoitotahtoon on tärkeää kirjata oma kantasi siitä, saako elimiäsi luovuttaa kuolemasi jälkeen vai ei. 

Hoitotahto on hyvä tarkastaa muutaman vuoden välein, koska lääketieteen kehityksen vuoksi on mahdollista, että jonkin vakavan taudin hoidon mahdollisuudet ja ennuste ovat muuttuneet hoitotahdon kirjoittamisen jälkeen. Hoitotahtoon on hyvä kirjata päiväys, jolloin tarkastus on tehty. Hoitotahto voidaan milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa ja päivitetty hoitotahto on tärkeää tallentaa Omakanta-palveluun hoitohenkilökunnan saataville.

Hoivatahto

Lisäksi voit kirjata minkälaisia asioita haluat huomiotavaksi päivittäisessä hoidossasi, esimerkiksi seuraavien aiheiden osalta:

  • Millainen elämä on sinulle laadukasta ja tärkeää
  • Näön ja kuulon osalta huomioitavaa
  • Nukkuminen
  • Fyysisen kunnon ylläpito ja ulkoilu 
  • Uskonto
  • Yksin oleminen 
  • Musiikki ja tv-ohjelmat 
  • Valokuvat, taulut, kukat
Kysy lisääYhteystiedot